Matlamat dan Objektif Prasekolah

MATLAMAT Pendidikan Prasekolah bertujuan menyuburkan potensi murid yang berumur 4-6 tahun dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. OBJEKTIF Pendidikan Prasekolah membolehkan murid : 1. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadikan warganegara yang patriotik. 2. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi 3. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. 4. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua. 5. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi murid beragama Islam. 6. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. 7. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah 8. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial 9. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik 10.Mempunyai daya kreativiti dan nilai estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

No comments:

Post a Comment